Proces

Pracujecie w czterech grupach.Wchodząc na link odnajdziecie jednego z sieciuchów.
Zapoznacie się z tekstem i odpowiecie na pytania:
Co złego robi ten sieciuch w sieci?
Jak z nim walczyć?
Zaprojektujecie "portret pamięciowy" tego złoczyńcy w dowolnym programie graficznym.

Zgodnie z kolorem swojej grupy odnajdziecie ważne porady i przekażecie najważniejsze treści swoim kolegom za pomocą plakatu.
Efekty waszej pracy przedstawimy w postaci wystawy oraz na stronie internetowej.